Köpa industrifastighet

Det är mycket att ta ställning till när du har bestämt dig för att investera i en egen industrifastighet. Först ska du fundera över vilken form av verksamhet som är lämplig för fastigheten och dess omgivning. Tidigare verksamheter i lokalen kan ge en bra fingervisning om detta då du får en bra bild av hur lokalerna har använts tidigare.

Olika typer av industrilokaler

Rent geografiskt är de flesta industrilokaler i princip alltid lokaliserade till industriområden i utkanten av tätorter. Dessa industriområden erbjuder ofta de stora markytor som är nödvändiga för verksamheten. Industriområdena är placerade på så vis att de inte ska störa bostadsområden och andra grannar. Medan mindre industrifastigheter i lantlig miljö ofta kan vara placerade i närheten av villaområden och andra bostadsområden. Detta innebär ofta att fastighetens tänkta verksamhet är begränsad till lättare industriverksamhet med mindre maskinanläggningar som verkstäder och snickerier.

Investeringskostnader för industrifastigheter

Precis som mycket annat kan priserna variera ordentligt från en industrifastighet till en annan. För att få de bästa priset gäller principen att inte skynda på några fastighetsaffärer utan istället i lugn och ro gå igenom olika fastighetsförslag från flera fastighetsägare. Du bör även väga fastighetens för- och nackdelar noggrant innan du bestämmer dig för att skriva under köpehandlingen. Det är mycket viktigt att du verkligen blir nöjd med fastigheten och att den kan ge dig optimal avkastning i form av hyresintäkter jämfört med de löpande driftskostnaderna och investeringskostnaden för fastigheten.

Du bör alltid hitta en fastighetsbyrå som du känner förtroende för. De kan alltid ge dig goda råd samt hjälpa dig genom köpprocessen. Därför kan en fastighetsbyrå vara en mycket god investering för dina kommande fastighetsaffärer. Fastighetsbyråns provision har snart betalat av sig med hjälp av vinsten den hjälpen innebär.

Köpeform

Till skillnad från mindre hyreshusfastigheter bör du överväga att köpa mindre industrifastigheter i form av aktiebolag. De kommer att underlätta för dina hyresgäster som oftast är mindre företag och därför vill ha möjlighet att lyfta moms för hyran. Fastighetsägare som äger mindre industrifastigheter har i regel valt att äga fastigheten genom ett separat aktiebolag. Genom detta upplägg slipper fastighetsägaren betala den lagfartsavgift på 1,5 % av fastighetsvärdet som annars måste betalas om fastigheten byter ägare. Detta undviks genom att endast aktiebolaget byter ägare medan fastigheten fortfarande ägs av samma juridiska person. En annan fördel med att fastigheten ägs av ett aktiebolag är att du nämligen kan göra en mycket grundlig företagsbesiktning av bolaget för att ta reda på fastighetens och bolagets välmående innan du genomför fastighetsaffären.

Försäljning av fastigheten

När du väl har bestämt dig för att sälja din fastighet av någon anledning finns det vissa aspekter att ta hänsyn till. Fastighetsmarknaden går som mycket annat i cykler och därför kan de vara en god idé att vänta med försäljningen i flera år tills fastighetsmarknaden nått en av sina toppar. Om du inte har tid att vänta så länge med din försäljning kan det vara nödvändigt att sätta ut fastigheten till försäljning på marknaden minst tre till fyra månader innan beräknad försäljning.

© 2022 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.