Allt du behöver veta om obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Ventilationssystemet spelar en helt avgörande roll för inomhusklimatet i alla byggnader. Därmed har ditt ventilationssystem en direkt inverkan på hälsan och välbefinnandet hos de människor som vistas i byggnaden. Som du säkert förstår är det av yttersta vikt att säkerställa att ventilationssystemet fungerar på ett effektivt sätt. Här kommer vi att diskutera obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och allt du behöver känna till om denna besiktning.

Äger du en fastighet? Då bör du försöka lär dig mer om besiktningens syfte, vad som granskas, hur ofta den bör utföras och vilka konsekvenser som kan finnas vid eventuella brister.

5 saker som du bör känna till om OVK

OVK är ett krav enligt svensk lag som syftar till att garantera att ventilationssystemen i alla byggnader är i gott skick och fungerar effektivt. Detta är en besiktning som inte bara förbättrar inomhusklimatet utan även bidrar till en minskad energianvändning. Du bör dock vara medveten om att:

  • Du som fastighetsägare bär ansvaret. Fastighetsägaren är ansvarig för att genomföra dessa kontroller regelbundet. Kontrollerna utförs av certifierade inspektörer. Om byggnaden inte klarar besiktningen kan detta resultera i till exempel vite och/eller krav på åtgärder för att åtgärda bristerna.
  • Ventilationssystemet undersöks. I samband med varje inspektion undersöks ventilationssystemet. Inspektören säkerställer att instruktionerna och skötselanvisningarna finns lättillgängliga. Han eller hon kontrollerar även att systemet fungerar som det är avsett.
  • Den första inspektionen är mest grundlig. Vid den första inspektionen ska ventilationssystemets funktion och egenskaper uppfylla gällande regler och lagar. Vid uppföljande besiktningar jämförs systemets funktion och egenskaper med villkoren som gällde vid installationen. Åtgärder kan föreslås för att förbättra energieffektiviteten utan att äventyra inomhusklimatet.
  • Intervallet varierar. Intervallet för OVK-besiktningar varierar beroende på byggnadens typ, användning och ventilationssystemets design. Det är därför säkrast att kontrollera vad som gäller för din byggnad. Till exempel kan det nämnas att förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader behöver genomgå en sådan här besiktning var tredje år, oavsett typ av ventilationssystem.
  • Protokollet bör vara synligt. Besiktningsmannen bör dokumentera och rapportera resultatet från inspektionen noggrant. Avvikelser, brister och föreslagna åtgärder inkluderas i denna dokumentation. Ett officiellt besiktningsintyg utfärdas och placeras synligt i byggnaden, till exempel vid entrén eller i trapphuset.
© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.