Få bukt med mossa på tak genom tre enkla steg

Många tror att ett tak täckt med mossa innebär att det måste bytas ut eftersom det ser gammalt och slitet ut. Så behöver det absolut inte vara, och ofta håller taket mycket bättre kvalitet under mossan än man tror. Genom att rengöra och behandla sitt tak kan man förebygga att det växer mossa på tak i framtiden. En återställning av taket kostar mindre än att lägga om det, och dessutom erbjuds man ofta garanti och kan därmed känna sig säker på att taket kommer att hålla god kvalitet länge.

Tvätta bort mossa på tak

Det första som sker i processen är att det befintliga angreppet på takpannorna tvättas bort. Det finns fler problem än enbart mossa och under rengöringsprocessen tvättar man även bort andra organismer som kan tänkas angripa taket:

  • Mossa
  • Alger
  • Mögel

När taket tvättas behöver man inte använda kemikalier, utan endast med hjälp av skrapa, kallt vatten och högtryckstvätt kan de skadliga organismerna bekämpas. Det är viktigt att rengöringsfirman städar efter sig eftersom tvätten ofta ger upphov till en hel del skräp.

Reparation

Eventuella skador som finns på taket behöver repareras innan man går vidare till behandlingen. Det innebär att man ersätter eller lagar skadade takpannor. Ett stort mossangrepp kan ge upphov till en mängd skador och dessa sprickbildningar behöver åtgärdas innan man går vidare till slutbehandlingen. Dessutom kontrolleras taknockens skick och de eventuella problem som finns här åtgärdas. Efter tvätt och reparation behöver även stuprör rengöras för att förebygga framtida problem.

Målning och behandling – slipp mossa på taket i framtiden!

Efter att taket tvättats och reparerats kan man direkt se stor skillnad och det mossfria taket ger ett betydligt fräschare intryck än innan. Dock innebär detta även att takets porer är helt exponerade och sårbara för nya angrepp. Därför behöver man även måla och behandla taket. Vid målningen tränger färg in och förseglar pannornas porer, vilket gör att man förhindrar framtida problem. Det sista steget är en toppmålning, där färgen blandats med ett speciellt vax. Denna behandling gör att taket blir vattenavvisande och kan stå pall för väder och vind. Dessutom gör vaxbehandlingen att taket blir självrengörande och har ett effektivt och långvarigt skydd mot nya mossangrepp.

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.