Inomhusvärme och kaminer

Ventilation är en avgörande faktor för att säkerställa en god inomhusmiljö i alla typer av byggnader. Genom att säkerställa ett konstant flöde av frisk luft kan vi förbättra luftkvaliteten och förebygga problem som fukt och mögel. I denna artikel kommer vi att utforska olika aspekter av ventilation, med särskilt fokus på användningen av kaminrör. Det…

En platsbyggd walk in closet kan vara en god investering

Att kunna gå in i en stor och rymlig klädkammare är en dröm för många som vill ha en mer organiserad garderob. Men det är inte bara bekvämligheten och funktionaliteten som gör det till en populär investering utan det finns olika personer som kan ha nytta av en sådan. Det kan till exempel handla om…

Få bukt med mossa på tak genom tre enkla steg

Många tror att ett tak täckt med mossa innebär att det måste bytas ut eftersom det ser gammalt och slitet ut. Så behöver det absolut inte vara, och ofta håller taket mycket bättre kvalitet under mossan än man tror. Genom att rengöra och behandla sitt tak kan man förebygga att det växer mossa på tak…

Dags för stambyte i miljonprogrammets fastigheter

Under 1960- och 1970-talen byggdes ett stort antal fastigheter runtom i Sverige. Detta som en del av miljonprogrammet – regeringens program för bostad och markpolitik. Lån beviljades till cirka 100 000 bostäder om året och detta medförde att fastighetsbeståndet växte kraftigt. Nu har det dock gått några årtionden sedan dess och det börjar bli dags…

Vad innebär besiktning vid relining? – Exempel från Lund

Besiktning av stammar och ledningar ska alltid ske efter att relining har genomförts. Denna besiktning bör ske av oberoende parter och dokumenteras. Här ges exempel på hur denna process kan se ut utifrån en bostadsrättsförening i Lund. Blomstret BRF i Lund – Beställer besiktning efter relining Blomstret är en bostadsrättsförening (påhittad) i Lund. Föreningens fastigheter…

Bygglov kan krävas för framtida Attefallshus

Regelverket kring de Attefallshus som är så populära att bygga i Sverige kan vara på väg att förändras. En utredning föreslår nämligen att bygglovet ska återföras för denna slags hus. Konsekvensen av detta vore i sådana fall att det blir lite mer kostsamt och tidsödande att få till bygget av ett sådant. Anledningarna till att…

Välja sandlådesand eller gungsand?

Sand kan ha olika egenskaper beroende på exempelvis kornstorlek. Det är därmed viktigt att köpa sand utifrån dess användningsområde. När ska sandlådesand köpas och när passar det bättre med gungsand? Gungsand till lekplatser När en offentlig lekplats byggs, eller renoveras, finns ett flertal lagar att förhålla sig till gällande säkerhet. De som bygger lekplatsen har…

Vad är avancerad trädfällning i Enköping

Trädfällning eller avancerad trädfällning – Vad är skillnaden? Nedan presenteras vad avancerad trädfällning är med ett par exempel från Fagerskogen Skog & Entreprenad i Enköping. Avancerad trädfällning är mer komplext Det finns egentligen inte någon exakt gräns för vad som ska kallas för avancerad trädfällning. Men det går generellt att dela upp det i tre…

Ska man anlita ett lokalt snickeriföretag i Uddevalla?

Det finns många fördelar med att anlita ett lokalt snickeriföretag i Uddevalla för att bygga det du behöver. Till att börja med kommer du att känna den eller de personer som bygger dina trädetaljer eftersom de byggdes av företaget istället för från någon annanstans. En annan fördel är att du får mer personlig service. Snickare…

Tips vid golvslipning i Helsingborg

Trägolv är tidlösa. De kan lika gärna användas i hus från 1700-talet som nybyggda hus i modern stil. Dessutom är det golv som lätt kan renoveras vid behov. Följande tips kommer från ett företag som erbjuder golvslipning i Helsingborg. Underhåll golvet regelbundet Genom att regelbundet hålla efter golvet kommer det hållas snyggare och få en…

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.