Satsa på dränering för att skydda ditt hus

I hus där dräneringen inte är fullgod löper man stor risk för fuktrelaterade skador. Problem såsom mögel eller stark doft i källare är känt för många villaägare. Byggtraditionen har traditionellt sett olika ut över landet, mycket beroende på tillgång av material. Även kultur har spelat in i valen av byggmaterial. Problemet är större med organiska…

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.