Satsa på dränering för att skydda ditt hus

I hus där dräneringen inte är fullgod löper man stor risk för fuktrelaterade skador. Problem såsom mögel eller stark doft i källare är känt för många villaägare. Byggtraditionen har traditionellt sett olika ut över landet, mycket beroende på tillgång av material. Även kultur har spelat in i valen av byggmaterial. Problemet är större med organiska material såsom trä, men även fastigheter i betong är drabbade då betong leder fukt.

Led bort vattnet

Det kan låta som en självklarhet. Vatten ska inte in i källaren utan ledas bort. Beroende på markförhållanden är detta dock inte alltid så enkelt. Utförandet av en dränering varierar beroende på hustyp och omgivning. Om marken består av grund och sand brukar vatten avlägsnas förhållandevis enkelt. I fall där marken består av lerjord blir det dock knepigare och huset löper risk att utsättas för fukt. I dessa fall behöver man investera i dränering. En metod är lägga rör i marken att leda bort vattnet.

Enkla saker du kan kontrollera själv

Det finns moment som du enkelt kan kontrollera själv. Moment som är enkla att åtgärda, men kan få stora konsekvenser om det inte ordnas.

  • Undvik rabatter i direkt anslutning till husfasader. Det må se trevligt ut, men det utsätter samtidigt fasaden för en större fuktpåverkan.
  • Kontrollera hängrännor och stuprör. Om dessa är trasiga kan de rinna vatten längs fasaderna. På hösten samlas lätt mycket löv i hängrännorna. Dessa måste då tömmas för att inte blir svämma över vid regn.
  • Hjälp vattnet iväg från huset. Stuprännorna bör inte släppa ut sitt vatten precis nedanför fasaden. Antingen monterar man rör ovan mark, eller rör under mark några meter ut från fasaden.

Ta hjälp av proffs med dräneringen

Att dränera en tomt kräver stor noggrannhet. Trots att det finns många guider på Internet gör man oftast bäst i att anlita proffs för att utföra arbetet. Hur dräneringen ska utföras beror helt på hur huset är byggt och hur omgivningen ser ut. Om man inte har arbetat med dränering tidigare är det lätt att det blir fel, vilket kan få stora konsekvenser för huset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.Obligatoriska fält är markerade *

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.