Vad är fastighetsboxar och hur används de?

Fastighetsboxar är stora boxar med flertalet postfack som kan vara monterade antingen inomhus eller utomhus. De används för att effektivisera postutdelningen i flerbostadshus. Det är nämligen mer effektivt för brevbäraren att dela ut posten i en box av detta slag jämfört med till de olika lägenheternas enskilda brevinkast. Se information på fastighetsboxar.com.

Detta är det moderna sättet att göra postutdelningen lite mer effektiv och säker. Det hela funkar på följande sätt:

  • Alla lägenhetsinnehavare och företag i fastigheten får ett eget fack i boxen.
  • Fastighetsboxar har låsbara fack vilket innebär att bara de personer som har behörighet får åtkomst till posten i ett fack.
  • Generellt sett är de olika facken dessutom lite bredare och mer rymliga än brevinkast. Därmed kan även lite mindre paket få plats i boxen utöver vanliga brev.
  • Brevbäraren kan låsa upp hela boxen och därmed enkelt dela ut posten till de olika facken.
  • Det finns många olika sorters boxar i olika utföranden.
  • Boxarna kan monteras antingen inomhus eller utomhus, beroende på fastighetsägarens preferenser.

Hur skiljer sig fastighetsboxar åt från postboxar?

Det är egentligen ingen större skillnad på fastighetsboxar och postboxar. I själva verket kan dessa bägge begrepp vara synonymer för en och samma sak. Begreppen används i regel för att beskriva den typ av boxar som vi har beskrivit här ovan.

Värt att notera är dock att postbox ibland även används för att benämna de postlådor som används för att skicka utgående post. Detta är inte fel i sig utan begreppet kan helt enkelt användas för att beskriva två vitt skilda sorters lådor eller boxar. Men vad som åsyftas här är alltså en central låda/box som endast används för inkommande post. Den finns ofta monterad i anslutning till entrén i flerbostadshus.

Var kan jag hitta denna typ av boxar?

Som vi redan har nämnt brukar dessa boxar sitta i närheten av entrén i ett flerbostadshus. De förekommer runt om i hela Sverige och blir en allt vanligare syn i vårt land. Faktum är att alla nybyggda lägenhetsfastigheter behöver ha denna typ av postutdelning.

Om du menar var du kan införskaffar dessa boxar så kan du klicka hem sådana från återförsäljare på nätet!

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.