Säkerhetsutbildning för byggnadsställningar

Om ett arbete ska utföras, av ett företag, på minst 2 meters höjd krävs vissa säkerhetsåtgärder från företagets sida. Det vanligaste är att man jobbar med byggnadsställningar vilket därmed kräver att personalen är utbildad på säkerheten kring dessa. Utbildning på detta sker av flera olika utbildningsföretag och över hela Sverige. Ett företag som erbjuder utbildningar på byggnadsställningar i Trollhättan presenterar kursen med följande information.

Mål och inriktning

Utbildningen handlar om att öka kunskap och medvetenhet hos de anställda kring riskerna med att jobba på hög höjd och hur dessa risker minimeras. Med tanke på att fallolyckor är de olyckor som orsaker flest dödsolyckor inom branschen är det extremt viktigt att personalen har rätt kunskap om säkerheten.
Arbetsmiljöverket har även straffavgifter som kan företag kan beläggas med om de inte uppfyller kraven på utbildning.

Vilka ska gå kursen?

Utbildningen vänder sig inte enbart till de som monterar byggnadsställningar eller arbetar på dessa. Man vänder sig även till gruppledare, arbetsledare och andra ansvariga på arbetsplatsen. Detta för att man tillsammans ska kunna bygga upp rutiner som hela tiden har säkerheten i fokus.

Innehåll i utbildning inom byggnadsställningar

Exempel på delmoment i utbildningen på byggnadsställningar är ergonomi, lagar och regler, föreskrifter och förankring. När kursen är genomförd kommer samtliga deltagare få utbildningsbevis. På detta bevis framgår vilket utbildningsföretag som anlitats vilket därmed innebär att man uteslutande ska vända sig till företag med gott rykte.

Reglerat av lagstiftning

Arbetsmiljölagen anger att det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har korrekt utbildning utifrån de moment som ska utföras. Detta gäller därmed exempelvis för hantering och montering av byggnadsställningar. Skulle personal vara med om, eller vara orsak till, personskada kommer granskning ske av dess utbildning. Visar det sig att personalen inte hade rätt kunskap och utbildning kan företaget beläggas med sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket.

Kursstarter och anmälan

Det utbildningsföretag, från Trollhättan, som informationen är från genomför endagsutbildningar löpande. Via deras hemsida kan anmälan ske till de olika kurserna samt prisbild visas. Ska företag utbilda ett större antal medarbetare brukar det däremot vara bättre att höra av sig direkt till utbildningsföretaget för att boka en anpassad kurs för företagets behov och enbart med dess anställda. Företaget ger även utbildningar på byggnadsställningar i andra städer än i Trollhättan.

Besök denna sida för att boka byggnadsställningar i Trollhättan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.Obligatoriska fält är markerade *

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.