Trädgårdsdesign i korthet

Vad är trädgårdsdesign, vad kostar det och vem utför jobbet? Här beskrivs yrket i korthet.

Trädgårdsdesign & Trädgårdsarkitekt

En trädgårdsarkitekt och en trädgårdsdesigner arbetar med i stort sett samma sak. Detta utifrån att det är olika namn på liknande yrke. Däremot finns en viss skillnad. Det går exempelvis att utbilda sig till trädgårdsarkitekt på SLU och under denna utbildning välja inriktning mot:

 • Odling
 • Design

De som väljer design kommer därmed jobba med trädgårdsdesign. Detta medan de som väljer odling främst kommer att ha spetskompetens inom odling av växter och grödor.

Exempel på arbeten som utförs

I grunden handlar arbetet om att designa, planera och gestalta en trädgård. Däremot kan detta ta sig flera olika uttryck.

 • Diskussion och idéer
  Kunden bokar trädgårdsdesign under 1 – 3 timmar varpå designern kommer till trädgården och möter kunden där. De går omkring i trädgården och kunden får förklara vad målet är med olika delar. Under samtalet kan designen komma med konstruktiva förslag på hur trädgården skulle kunna göras om utifrån dessa mål. Men där tar hjälpen slut. Efter att tiden är över åker designen tillbaka.
 • Konsultation och ritning
  I detta läge genomförs en detaljerad ritning /skiss över trädgården. Ofta framkommer det vilka växter som förväntas användas, material på odlingslådor osv. In i minsta detalj nämns hur trädgården skulle kunna byggas upp. Detta i likhet med hur en ritning på ett hus visar, ner till minsta detalj, hur det ska byggas.
  Detta brukar ta några veckor och ofta får kunden kommentera och ändra på denna design till bägge parter är helt nöjda.
 • Diskussion, konsultation och genomförande
  Många kunder som beställer trädgårdsdesign vill ha hjälp ”med allt”. Därmed sker först en diskussion och därefter skiss på arbetet och till sist genomförs det av företaget. Har de inte själv all kompetens har de samarbeten med företag som exempelvis kan gräva, schakta och skapa annat grovarbete.

Trädgårdsdesign inför försäljning

Framtid.se är en webbplats som presenterar olika yrken, dess framtidsutsikter och lönenivåer. På sidan anges det att allt fler väljer att köpa in trädgårdsdesign inför att en villa ska säljas. Man vill helt enkelt visa trädgården från ”sin bästa sida” och enligt webbplatsen lägger man mellan 10 000 kr och 100 000 kr på detta arbete inför fotografering och visning.

Om det lönar sig? Det är omöjligt att säga då det är helhetsintrycket som avgör. Men flera studier visar att homestyling höjer värdet – så då borde även trädgårdsdesign göra det.

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.