Välja sandlådesand eller gungsand?

Sand kan ha olika egenskaper beroende på exempelvis kornstorlek. Det är därmed viktigt att köpa sand utifrån dess användningsområde. När ska sandlådesand köpas och när passar det bättre med gungsand?

Gungsand till lekplatser

När en offentlig lekplats byggs, eller renoveras, finns ett flertal lagar att förhålla sig till gällande säkerhet. De som bygger lekplatsen har det juridiska ansvaret att den byggs korrekt. De kan därmed även bötfällas i det fall som dessa regler inte följs. Gungsand är sand som produceras för att möta dessa regler. Detta genom att ha en stötdämpande funktion. Generellt är det därmed gungsand som används på hela lekplatsen även om det delvis kan finnas andra alternativ. I sandlådan används däremot sandlådesand istället.

När gungsand skapas filtreras finmaterial bort. Det är grunden för att sanden inte ska kunna ”sätta sig” och bli hårt packad. Därmed bibehålls den dämpande effekten som framförallt behövs om barnet skulle hoppa/ramla av gungan.

Sandlådesand till sandlådor och lek

Sandlådesand har istället fokus på formbarhet. Det ska vara lätt att gräva, forma och skapa med sanden. Det går därmed relativt lätt att se skillnad på sandlådesand och gungsand genom att göra ett ”byggtest”. Ta en av barnens sandlådeformar och fyll med sand. Ställ den upp och ned varpå sandlådesanden skapar en figur medan gungsanden lättare faller sönder. I processen för att ta fram sandlådesand renas och torkas sanden för att den ska få den formbarhet som efterfrågas. Den kan köpas i mindre påsar likväl som lastbilsflak – allt beroende på hur stor omfattning som behövs.

Vad kostar det?

Det billigaste alternativet är att själv åka och hämta sand på ett grus- och sandtag. Företagen sorterar sanden i stora högar varpå kunderna sedan kan hämta med egen släpvagn eller lastbil. Generellt rekommenderas lastbil då risken är stor att en släpvagn blir överlastad. En återförsäljare anger följande priser:

  • Sandlådesand – 130 kr per ton
  • Gungsand – 130 kr per ton
  • Anläggningsjord – 45 kr per ton

Med utkörning

De flesta som behöver ett par kubik sandlådesand har inte möjligheten att hämta detta själv. I detta fall anlitas ett företag som både hämtar och lämnar sanden. Vad det kostar beror i detta fall främst på lastbilens storlek och hur lång tid som körningen förväntas ta. Det är därmed inte själva kostnaden för sanden som blir den största.

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.