Vad är avancerad trädfällning i Enköping

Trädfällning eller avancerad trädfällning – Vad är skillnaden? Nedan presenteras vad avancerad trädfällning är med ett par exempel från Fagerskogen Skog & Entreprenad i Enköping.

Avancerad trädfällning är mer komplext

Det finns egentligen inte någon exakt gräns för vad som ska kallas för avancerad trädfällning. Men det går generellt att dela upp det i tre nivåer.

 • Avverkning och markberedning
  I detta fall är det en större mängd träd som ska fällas. Är det en mindre tomt kan en person såga ner träden med motorsåg. Är det en större tomt kan det tas ned med maskiner. Här är det inte så noga hur träden faller.
 • Enstaka träd som tas ned av privatperson
  Privatpersoner kan ta ned träd på sin egen trädgård – förutsatt att de har rätt säkerhet och marginal till närliggande byggnader.
 • Avancerad trädfällning
  Träden står nära en byggnad eller behöver av annan orsak fällas med ”millimeterprecision”. Det handlar helt enkelt om svårare fällningsarbeten där säkerhet och precision står i fokus.

Exempel – Sektionsfällning

Ett exempel på mer avancerat arbete är så kallad sektionsfällning. Fagerskogen Skog & Entreprenad från Enköping beskriver arbetet på följande sätt:

 • Klättrar upp
  Trädfällaren klättrar upp i trädet med säkerhetsselar och annan säkerhetsutrustning.
 • Kapning del för del
  Nu kan större grenar kapas ner på vägen upp varpå sedan del för del av toppen sågas av.
 • Vinscha ned
  Om inte grenar och delar av trädet kan släppas ner till marken kan dessa delar fästas på en vinsch och föras ner. På detta sätt kan allt ske extremt kontrollerat.

Anlita ett företag för trädfällning i Enköping

Det företag som exemplet ovan är taget ifrån är Fagerskogen Skog & Markentreprenad – men det finns även flera andra aktörer inom området som kan anlitas. Som kund bör man tänka på:

 • Att företaget har rätt kompetens
  Är det avverkning som ska ske ett par mil utanför Enköping – eller avancerad trädfällning mitt inne i staden? Självklart avgör detta vilken kompetens som krävs.
 • Se på referenserna
  De flesta företag visar upp referenser. Känner du igen företagen/kunderna? Ser referenserna seriösa ut? Sök även referenser genom exempelvis social media. Ställ en fråga om någon annan har anlitat något företag i Enköping för att fälla träd.
 • Allabolag.se
  Via Allabolag.se går det att se företagens ekonomiska historik. Det visar även om företaget har F-skatt.
© 2024 Bergslagens Bygg | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.