Vad är en hydropress?

En hydropress är ett slags tryckkärl. Jämfört med en vanlig hydrofor har denna lite fler finesser. Till exempel har hydropressen en gummiblåsa för förvaring av vatten. Denna blåsa säkerställer att vattnet inte kommer i kontakt med den luft som finns inuti behållaren.

Men vad är då ett tryckkärl till för, kanske du undrar? Och varför i hela friden skulle du behöva ett sådant? Tryckkärlet är en mackapär som kan behövas till den varmvattenpanna som du kanske har där hemma i din villa. Om trycket i pannan skulle bli alltför högt kan nämligen tryckkärlet säkerställa att vattnet har någonstans att ta vägen. Det gör att varmvattenpannan inte kokar över på grund av det höga trycket i pannan. Till syvende och sist har detta effekten att pannan då inte exploderar.

Men det finns flera olika sorters tryckkärl och en hydropress är alltså bara en av dessa. Hydrofor och pumpautomat är benämningarna på två andra sådana.

Med det sagt kan en hydropress också användas för att pumpa upp vatten ur en avloppsbrunn. Denna mackapär består då av en tank på runt 24 liter eller mer samt en pump. Apparaten sätter på och slår av sig själv per automatik och behöver väldigt sällan underhållas.

Så åtgärdar du dåligt tryck i kranen med en hydropress

Har du en egen brunn och upplever att trycket i vattenkranen är dåligt? Även i detta fall kan du komma i kontakt med en hydropress. För som vi redan har varit inne på har en sådan ett membran på insidan som skiljer luften från vattnet. Det gör att luften inte kan försvinna i samma höga hastighet som vad fallet är med en hydrofortank.

Så om detta stämmer in på din situation behöver du göra ditt system trycklöst. För att göra detta går du tillväga enligt följande:

  1. Börja med att stänga av pumpen och öppna sedan en kran. Säkerställ att det inte kommer något vatten.
  2. När ditt system är helt trycklöst bör tankens tryck ligga cirka 0,3 bar under det tillslagstryck som är inställt. För att komma till denna nivå kan du pumpa in eller släppa ut luft.
  3. Sätt avslutningsvis på pumpen igen.
© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.