Vad innebär besiktning vid relining? – Exempel från Lund

Besiktning av stammar och ledningar ska alltid ske efter att relining har genomförts. Denna besiktning bör ske av oberoende parter och dokumenteras. Här ges exempel på hur denna process kan se ut utifrån en bostadsrättsförening i Lund.

Blomstret BRF i Lund – Beställer besiktning efter relining

Blomstret är en bostadsrättsförening (påhittad) i Lund. Föreningens fastigheter är från 70-talet och styrelsen har beslutat att kontroll av stammarna ska utföras för att se om stambyte/relining eller annan åtgärd krävs. Med rörinspektion, utförd av en konsultfirma, får de svar på att någon åtgärd inte måste ske men att en ny inspektion rekommenderas fem år senare. Vid den inspektionen påpekar konsulten att relining vore ett lämpligt alternativ. Detta för att på så sätt renovera stammarna och skjuta upp eventuellt stambyte ett flertal år.

Eftersom styrelsen i Blomstret inte har någon kunskap inom detta kontaktar de andra bostadsrättsföreningar i Lund för att få tips på hur processen kan föras framåt. Flera av dessa hade anlitat en konsult för uppdraget vilket även de väljer att göra. En reliningkonsult hjälper företag med:

  • Förstudier – Kontroll av stammarna. Avgör vilken åtgärd som behövs
  • Offerter – Med rätt underlag blir det lättare att ta in offerter. Bland annat kan konsulten avgöra vilka företag i Lund som bör få lämna offert och vilka som bör undvikas.
  • Projektledning. Konsulten kan även vara med och leda projektet

I kravspecifikationen (inför offerter) nämner reliningkonsulten krav på hur arbetet ska dokumenteras. Detta ska framgå i avtalet så att det blir avtalsbrott om inte företaget inte utfört korrekt dokumentation. En stor fördel med att välja en reliningkonsult är alltså att arbetet utförs säkert och enligt de branschregler som finns.

Slutbesiktning

När arbetet med relining utförs ska alltså detta löpande dokumenteras. Det räcker inte med en efterkontroll. Färdigt arbete ska även dokumenteras via så kallad rörfilmning. Det är denna film som besiktning sker på av en oberoende part.

Välja BRIF godkänt företag för besiktning

I val av företag finns en fördel att välja ett BRIF-godkänt företag för den besiktning som ska utföras. Ett par företag som arbetar med kunder i Lund är BRIF-godkänt, men inte alla. BRIF är en branschförening som vänder sig till företag som arbetar med relining. De har exempelvis branschregler och arbetssätt som medlemmarna förväntas följa.

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.