Är polyuretan farligt för miljön?

Plast är farligt för miljön. Eller? Plast är ett mycket brett och komplext material som kan ha en mängd olika funktioner och återvinningskapacitet. Det är därmed inte helt rätt att säga att all plast är dåligt. Allt beror på alternativet och hur plasten används. Naturvårdsskyddsföreningen har artiklar om en rad olika plaster och en av deras artiklar handlar just om polyuretan (PUR).

Isocyanater

Först lyfter Naturskyddsföreningen upp att Polyuretan är en stor grupp av olika slags plaster och plastmaterial. En plast som består av ett flertal olika isocyanater vilka i sin grundform är ”misstänkt cancerframkallande” men även sägs ha långsiktigt skadlig effekt på organismer i vattnet. Om man låter en isocyanat reagera tillsammans med en alkohol bildas en ny produkt: uretan, som utgör basen för en polyuretan=PUR.

Stort användningsområde för polyuretan

Orsaken till att PUR används så mycket inom industrin är att plasten är så flexibel och anpassningsbar. Den kan därmed användas till rad olika funktioner och även anpassas utifrån en specifik funktion. Exempelvis kan den spinnas till en fiber vilket då kallas för elastan. Det är även möjligt att använda materialet som membran för att därmed skydda funktionskläder eller textilier. På detta sätt går det att skapa ett vattentätt membran på kläderna. Andra funktioner är att plasten är en del vid framställning av vissa lim samt fogmassor, skosulor och möbelstoppning.

Polyuretan ofarlig för användaren

När microplaster används finns alltid en viss oro att användarna ska få i sig plasten. Men Naturvårdsverket säger att polyuretan/PUR är ofarligt när man exempelvis har kläder med membran av ämnet. Däremot frigörs isocyanat om plaggen skulle brännas. Det kan alltså skapas giftig rök om kläder med denna plast skulle eldas upp. Överlag bör man aldrig andas in rök från kläder som bränns upp.

Återvinning av polyuretan på gång

Det finns företag som specialiserat sig på återvinning av just polyuretan. Många gånger formgjuts stora byggnadsdelar inom industrin i denna plast och används under en viss tid. Men när just den delen inte längre behövs är det bättre om plasten kan återvinnas mot att den bara bränns upp som energiåtervinning. Någon 100 % återvinning handlar det inte om utan återvunnet material kan i detta fall användas tillsammans med ny polyuretan och därmed skapa nya produkter. Skulle exempelvis 50 % kunna återvinnas kan en stor del av de producerade produkterna återigen användas. Dessutom skapar det mindre miljöpåverkan. I Sverige finns ett par företag som har denna inriktning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.Obligatoriska fält är markerade *

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.