Dags för stambyte i miljonprogrammets fastigheter

Under 1960- och 1970-talen byggdes ett stort antal fastigheter runtom i Sverige. Detta som en del av miljonprogrammet – regeringens program för bostad och markpolitik. Lån beviljades till cirka 100 000 bostäder om året och detta medförde att fastighetsbeståndet växte kraftigt. Nu har det dock gått några årtionden sedan dess och det börjar bli dags för ett stambyte i många av dessa fastigheter. Men vad innebär det egentligen och vad bör du som hyresgäst tänka på när stammarna ska bytas?

Ett stambyte bör helst utföras av en enskild entreprenör

Ett stambyte innebär att man river ut hela badrummet, tar bort alla rören och sätter in nya rör. Dessutom gjuts ett nytt golv, ett nytt tätskikt sätts in och badrummet får nytt kakel och klinkers. Arbetet innefattar med andra ord så mycket mer än enbart själva bytet av stammarna. Det är mängder av detaljer att hålla reda på för den entreprenör som utför jobbet.

I en bostadsrättsförening kan det gå till på så vis att hyresgästerna får ett större mått av bestämmande. Som hyresgäst kan du då få grönt ljus att ta in vilka hantverkare du vill. Detta kan dock försvåra arbetet för de som ska utföra detsamma. Det är nämligen lätt hänt att det blir rörigt om fastigheten fylls av arbetare från olika firmor som ska trängas och väsnas. Dessutom kan det bli så att arbetet utförs på olika sätt på de olika planen. Det finns med andra ord fördelar med att låta en enskild entreprenör utföra hela jobbet.

Att tänka på som hyresgäst

Som hyresgäst bör du tänka på vissa saker när din lägenhet står inför ett stambyte:

  • Hyran kan komma att höjas. Din hyra kommer sannolikt inte att höjas enbart på grund av bytet av stammarna. Men i samband med stambytet görs stora ingrepp i din lägenhet och ofta renoveras badrum och kök. Detta innebär att standarden i din lägenhet höjs och i och med detta brukar även en hyreshöjning ske.
  • Det kan bli stökigt och högljutt. Bytet av stammarna är ett omfattande arbete och din lägenhet kan förvandlas till något av en arbetsplats under några veckor. I vissa fall har du möjlighet att bo kvar medan arbetet pågår, men har du möjlighet bör du överväga att tillfälligt bo någon annanstans under arbetets gång.
© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.