Hur kan bergvärme ge värme?

Hur kan det vara möjligt att ”ta upp” värme från berggrunden? Vilken värme finns där och hur fungerar bergvärme rent tekniskt?

Solens värme i berggrunden

Oavsett vad solens strålar träffar så skapas värme. Denna värme kommer stanna olika länge i materialet beroende på vad för slags material det är. Ett exempel är om en svart plåt läggs ut i solen. Den kommer snabbt bli varm – men kommer även snabbt kallna när solen inte längre strålar på den. Även berggrunden kan alltså lagra värme från solen. Det är denna värme som används vid bergvärme. Ibland jämförs berggrunden därför som ett ”batteri” för solen.

Djupt hål för att nå värmen

För att nå ner till bergvärmen behöver ett djupt hål borras på den egna gården. Hålet är i regel 100 upp till 200 meter och därefter kan ett rör monteras i hålet. I detta rör kommer en vätska att cirkulera vilket innebär att vätskan (med hjälp av en bergvärmepump) kommer nå berggrunden.

Vätskan värms av bergvärme

När vätskan når berggrunden kommer den att värmas upp. Det är just denna temperaturförändring i vätskan som är grunden för att kunna skapa värme ”ovan jord”. Vätskan pumpas vidare upp igen från hålet och till en bergvärmepump.

Värmepumpen effektiviserar

Med kompressorteknik kan nu vätskans värme effektivt utvinnas via en bergvärmepump. Vätskan kommer i denna process att få en lägre temperatur. Därefter kommer den pumpas vidare ner mot berget för att återigen värmas upp av värmen. Den värme som bergvärmepumpen utvunnit kommer att distribueras till huset värmesystem och vattensystem.

Samma princip som andra värmepumpar

Jordvärme, bergvärme eller vattenvärme? I grunden är det samma princip bakom dessa tekniker. Det handlar om att använda den värme som finns i naturen och ta vara på den istället för att skapa helt ny värme via exempelvis förbränning av olja.

  • Miljövänligt
    Detta innebär därmed att det är mycket miljövänligt. Väl på plats utnyttjas bara naturens egna värmesystem.
  • Ekonomiskt
    För personer som idag har elvärme finns stora belopp att spara på att börja med bergvärme. Flera uträkningar visar att det går att spara pengar redan första dagarna som värmen utnyttjas. Detta eftersom investeringens kostnad per månad bör bli lägre än den summa som sparas på lägre elförbrukning varje månad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.Obligatoriska fält är markerade *

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.