Tidsperspektivet – Stambyte, hur ofta?

Att genomföra ett stambyte är både tidskrävande och dyrt. Det kostar ungefär 300 000 kr per lägenhet även om priset kan variera rejält beroende på omfattningen. I denna artikel tas tidsperspektivet upp med rubrikerna: Stambyte – Hur ofta? Hur långt tid tar renoveringen? Hur lång tid tar processen?

Stambyte – Hur ofta måste det ske?

Det förväntas ske på fastigheter som är ca 30 till 60 år. Ofta nämns 30 år som en gräns men det handlar framförallt om att inspektion då bör göras regelbundet för att upptäcka när stambytet behöver ske. Det finns ingen anledning att utföra denna stora renovering ”i förväg” utan genom att inspektera rören kan det avgöras när det bör ske för att vara ekonomiskt och funktionsmässigt bäst. Det går alltså inte att ge ett exakt svar på frågan ”Stambyte – Hur ofta måste det ske?” då det är stammarnas kvalité som avgör behovet. Exempel:

  • Stammarna har byggts med olika material under olika tidsperioder
  • Stammarna påverkas regelbundet av vad som spolas i dem
  • Har yttre påverkan skett genom åren?
  • Har spolning av stammarna skett kan längre livslängd uppstå.

Stambyte – Hur lång tid tar renoveringen?

Det tar mellan 4 och 6 veckor att genomföra ett byte. Detta är då beräknat från den tiden då hantverkarna för första gången går in i lägenheterna till att arbetet är helt slutfört med besiktning.

Det är ytterst sällan som flytt behöver ske under denna renovering. Med dagens teknik är det fullt möjligt att bo kvar i lägenheten under renoveringsperioden. Det innebär däremot ungefär en månad med hantverkare som kommer och går under ordinarie arbetstider (7 – 16). Dessutom kan det innebära mycket höga ljud och detta framförallt i början av processen då betong ska borras bort. När renoveringen sker kommer badrum och andra våtrum behöva rivas ner så att hantverkarna ska kunna komma åt samtliga ledningar och anslutningar. Det innebär därmed att toalett inte är möjlig att använda under en viss begränsad tid och att tillgång till dusch/badkar är ännu mer begränsat.

Stambyte – Hur lång tid tar processen totalt?

Även om själva renoveringen bara tar ca en månad så är processen betydligt längre. Det börjar med inspektion av rören och går sedan vidare till projektering. När stambyte sker inom en bostadsrättsförening nämns ofta att detta tar ett år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.Obligatoriska fält är markerade *

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.