Vad kostar ett stambyte? – Vad avgör priset?

Vad kostar ett stambyte och hur påverkar detta månadskostnaden för dig som bostadsrättsinnehavare? Det beror på…

Eftersom stambyte är ett mycket stort ingrepp är det en fråga som generellt lyfts på en årsstämma innan beslut tas om att renoveringen ska genomföras. Styrelsen har inför detta samlat in information kring vad det skulle innebära för medlemmarna och föreningens ekonomi. Det kan även vara med någon från ett byggbolag som kan svara på allmänna frågor kring stambytet. En vanlig fråga är ”Vad kostar ett stambyte?”. Information om hur ett stambyte går till finns via stambytesgruppen.se.

Vad kostar ett stambyte? – För mig

När en medlem ställer frågan om vad ett stambyte kostar är detta främst med oron att månadskostnaden behöver höjas. Det är även det som är mest relevant. Ett stambyte kostar ungefär 200 000 – 300 000 kr per lägenhet men det behöver i teorin inte betyda höjd månadsavgift – även om det ofta gör det.

Finansiell situation är grunden

  • Behöver föreningen låna pengar?
    Om det är 20 lägenheter i föreningen och kostnaden per lägenhet beräknas till 300 000 kr innebär det att föreningen behöver lägga ut 6 000 000 kr. Det är få föreningar som har så mycket likvida medel. Behöver ett lån tecknas avgör summan, amorteringstid och ränta hur stor summa som varje lägenhetsinnehavare behöver betala extra per månad.
  • Vad kostar ett stambyte?
    Det andra som avgör om månadskostnaden behöver höjas eller inte är vad stambytet kostar per lägenhet. Kan föreningen renovera via partiellt stambyte kommer kostnaden bli lägre än de budgeterade 300 000 kr /lägenhet. Det är även en smidigare lösning för de som bor i bostäderna. Partiellt stambyte kan genomföras om det inte är bråttom att göra stambytet. I detta fall kan delar av bytet ske successivt allt eftersom medlemmarna renoverar sina badrum.

Ett räkneexempel

Föreningen ovan behöver låna 6 000 000 kr och de får en ränta på 1,75 %. Räntan skulle då bli ca 8800 kr per månad och amortering hamna på ca 10 000 kr förutsatt att föreningen följer samma amorteringskrav som för en privatperson.

Totalt behöver alltså föreningen betala ca 18 000 kr per månad. Eftersom det är 20 lägenheter i föreningen läggs kostnaden ut på dessa varpå varje lägenhet för en förhöjd kostnad på närmare 1000 kr. (Vad räntan blir beror till stor del på hur stor belåningsgrad föreningen har)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.Obligatoriska fält är markerade *

© 2024 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.