Bygglov kan krävas för framtida Attefallshus

Regelverket kring de Attefallshus som är så populära att bygga i Sverige kan vara på väg att förändras. En utredning föreslår nämligen att bygglovet ska återföras för denna slags hus. Konsekvensen av detta vore i sådana fall att det blir lite mer kostsamt och tidsödande att få till bygget av ett sådant. Anledningarna till att…

Välja sandlådesand eller gungsand?

Sand kan ha olika egenskaper beroende på exempelvis kornstorlek. Det är därmed viktigt att köpa sand utifrån dess användningsområde. När ska sandlådesand köpas och när passar det bättre med gungsand? Gungsand till lekplatser När en offentlig lekplats byggs, eller renoveras, finns ett flertal lagar att förhålla sig till gällande säkerhet. De som bygger lekplatsen har…

Vad är avancerad trädfällning i Enköping

Trädfällning eller avancerad trädfällning – Vad är skillnaden? Nedan presenteras vad avancerad trädfällning är med ett par exempel från Fagerskogen Skog & Entreprenad i Enköping. Avancerad trädfällning är mer komplext Det finns egentligen inte någon exakt gräns för vad som ska kallas för avancerad trädfällning. Men det går generellt att dela upp det i tre…

Ska man anlita ett lokalt snickeriföretag i Uddevalla?

Det finns många fördelar med att anlita ett lokalt snickeriföretag i Uddevalla för att bygga det du behöver. Till att börja med kommer du att känna den eller de personer som bygger dina trädetaljer eftersom de byggdes av företaget istället för från någon annanstans. En annan fördel är att du får mer personlig service. Snickare…

Tips vid golvslipning i Helsingborg

Trägolv är tidlösa. De kan lika gärna användas i hus från 1700-talet som nybyggda hus i modern stil. Dessutom är det golv som lätt kan renoveras vid behov. Följande tips kommer från ett företag som erbjuder golvslipning i Helsingborg. Underhåll golvet regelbundet Genom att regelbundet hålla efter golvet kommer det hållas snyggare och få en…

Hur kan bergvärme ge värme?

Hur kan det vara möjligt att ”ta upp” värme från berggrunden? Vilken värme finns där och hur fungerar bergvärme rent tekniskt? Solens värme i berggrunden Oavsett vad solens strålar träffar så skapas värme. Denna värme kommer stanna olika länge i materialet beroende på vad för slags material det är. Ett exempel är om en svart…

Tidsperspektivet – Stambyte, hur ofta?

Att genomföra ett stambyte är både tidskrävande och dyrt. Det kostar ungefär 300 000 kr per lägenhet även om priset kan variera rejält beroende på omfattningen. I denna artikel tas tidsperspektivet upp med rubrikerna: Stambyte – Hur ofta? Hur långt tid tar renoveringen? Hur lång tid tar processen? Stambyte – Hur ofta måste det ske? Det…

ENKÖPING: Fördelarna med att byta fönster

Som bostadsrättsförening, eller ansvarig för en hyresfastighet är fönsterbyte ett stort projekt. Sannolikt handlar det om många tiotals fönster som ska tas bort och ersättas. Den som behöver byta fönster i Enköping har flera aktörer att välja mellan, delvis tack vare närheten till Stockholm och Uppsala, där många fönsterföretag har sin bas. I den här…

Stambyte i fastighet – så går det till

Oavsett vilken typ av fastighet man bor i så kommer ett stambyte troligen behöva genomföras någon gång. Äger man själv den fastighet man bor i så ansvarar man också själv för att bytet genomförs. Bor man i en bostadsrättsförening eller i ett hyreshus så är det föreningen eller hyresvärden som ansvarar för stambyten. Men hur…

© 2021 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.