Vilka företag kan ha nytta av kamerabevakning?

Kamerabevakning hos företag är i regel en del av ett större larmsystem. Många har kameror uppsatta – men långt ifrån alla – men var är det egentligen som avgör vem som har behovet och inte? Det finns egentligen inget enkelt svar på den frågan – men några punkter som kan vara till hjälp för den…

Dags för stambyte i miljonprogrammets fastigheter

Under 1960- och 1970-talen byggdes ett stort antal fastigheter runtom i Sverige. Detta som en del av miljonprogrammet – regeringens program för bostad och markpolitik. Lån beviljades till cirka 100 000 bostäder om året och detta medförde att fastighetsbeståndet växte kraftigt. Nu har det dock gått några årtionden sedan dess och det börjar bli dags…

Vad innebär besiktning vid relining? – Exempel från Lund

Besiktning av stammar och ledningar ska alltid ske efter att relining har genomförts. Denna besiktning bör ske av oberoende parter och dokumenteras. Här ges exempel på hur denna process kan se ut utifrån en bostadsrättsförening i Lund. Blomstret BRF i Lund – Beställer besiktning efter relining Blomstret är en bostadsrättsförening (påhittad) i Lund. Föreningens fastigheter…

Vad är en hydropress?

En hydropress är ett slags tryckkärl. Jämfört med en vanlig hydrofor har denna lite fler finesser. Till exempel har hydropressen en gummiblåsa för förvaring av vatten. Denna blåsa säkerställer att vattnet inte kommer i kontakt med den luft som finns inuti behållaren. Men vad är då ett tryckkärl till för, kanske du undrar? Och varför…

Bygglov kan krävas för framtida Attefallshus

Regelverket kring de Attefallshus som är så populära att bygga i Sverige kan vara på väg att förändras. En utredning föreslår nämligen att bygglovet ska återföras för denna slags hus. Konsekvensen av detta vore i sådana fall att det blir lite mer kostsamt och tidsödande att få till bygget av ett sådant. Anledningarna till att…

Trädgårdsdesign i korthet

Vad är trädgårdsdesign, vad kostar det och vem utför jobbet? Här beskrivs yrket i korthet. Trädgårdsdesign & Trädgårdsarkitekt En trädgårdsarkitekt och en trädgårdsdesigner arbetar med i stort sett samma sak. Detta utifrån att det är olika namn på liknande yrke. Däremot finns en viss skillnad. Det går exempelvis att utbilda sig till trädgårdsarkitekt på SLU…

Välja sandlådesand eller gungsand?

Sand kan ha olika egenskaper beroende på exempelvis kornstorlek. Det är därmed viktigt att köpa sand utifrån dess användningsområde. När ska sandlådesand köpas och när passar det bättre med gungsand? Gungsand till lekplatser När en offentlig lekplats byggs, eller renoveras, finns ett flertal lagar att förhålla sig till gällande säkerhet. De som bygger lekplatsen har…

Vad är avancerad trädfällning i Enköping

Trädfällning eller avancerad trädfällning – Vad är skillnaden? Nedan presenteras vad avancerad trädfällning är med ett par exempel från Fagerskogen Skog & Entreprenad i Enköping. Avancerad trädfällning är mer komplext Det finns egentligen inte någon exakt gräns för vad som ska kallas för avancerad trädfällning. Men det går generellt att dela upp det i tre…

Flytta med hjälp av en flyttfirma i Ulricehamn

Om du ska flytta kan du med fördel anlita en flyttfirma i Ulricehamn. Att flytta kan ha en del tunga och tidskrävande moment som kan vara skönt att slippa. Särskilt när du säkert vill fokusera din tid och energi på din nya bostad istället för att lägga det på den gamla bostaden. Att anlita en…

Ska man anlita ett lokalt snickeriföretag i Uddevalla?

Det finns många fördelar med att anlita ett lokalt snickeriföretag i Uddevalla för att bygga det du behöver. Till att börja med kommer du att känna den eller de personer som bygger dina trädetaljer eftersom de byggdes av företaget istället för från någon annanstans. En annan fördel är att du får mer personlig service. Snickare…

© 2023 Bergslagens Bygg | Tema: Storto av CrestaProject WordPress Themes.